Valen Fartein Valens brever
Menu
Advanced Search*
Brev
 • Overskrift
  • Kjære Carl [Røstvig], 1
  • Kjære Fru [Jeanette] Mohr! 3
  • Kjære Karl [Røstvig]! 2
  • Kjære Magnhild 2
  • Kjære Magnhild [Sendstad] 7
  • Kjære Magnhild [Sendstad]! 2
  • Kjære Magnhild og Sendstad. 1
  • Kjære Otto [Lous Mohr]! 3
  • Kjære Otto [Lous Mohr], 3
  • Kjære Rolf [Gjessing]!Rolv Gjessing (1887-1959), skolekamerat, lege i Nord-Norge, senere psykiater på Dikemark. Se forøvrig NMT 1969:3 s.112ff, hvor også brevet er gjengitt i si 1
  • Kjære Sigrid 4
  • Kjære Sigrid! 3
  • Kjære Sigrid!Valens søster. 1
  • Kjære Sigrid, 5
  • Kjære fru [Jeanette] Mohr! 8
  • Kjære mama 16
  • Kjære mama og Sigrid 6
  • Kjære mama og Sigrid! 11
  • Kjære mama og Sigrid, 1
  • Kjære mama og Sigrid. 1
  • Kjære mama! 97
  • Kjære mama!Dorothea Valen. 1
  • Kjære mama, 4
  • Kjære mama. 1
  • [Til] Hr. Stud.med. Otto Mohr 1
  • Ærede hr. Wilhelm Hansen.I NB Håndskriftsamlingen, brevs. 413, ligger en kladd – samt denne renskrift av samme i Otto Lous Mohrs håndskrift. Det ligger også ved et brev fra Tove 1
 • Dato
  • Undefined 1
  • 1904.04.31 1
  • 1906.11.28 1
  • 1906.12.03 1
  • 1906.11.05 1
  • 1906.11.19 1
  • 1906.10.25 1
  • 1906.10.29 1
  • 1906.10.17 1
  • 1906.10.22 1
  • 1906.09.30 1
  • 1906.09.25 2
  • 1906.09.17 1
  • 1906.12.10 1
  • 1906.12.16 1
  • 1906.04.17 1
  • 1906.09.03 1
  • 1907.05.05 1
  • 1907.04.28 1
  • 1907.04.21 1
  • 1907.04.14 1
  • 1907.04.06 1
  • 1907.10.20 1
  • 1907.09.25 1
  • 1907.10.06 1
  • 1907.09.04 1
  • 1907.06.15 1
  • 1907.06.09 1
  • 1907.05.27 1
  • 1907.05.13 1
  • 1907.05.22 1
  • 1907.02.02 1
  • 1907.06.02 1
  • 1907.02.04 1
  • 1907.06.10 1
  • 1907.02.22 1
  • 1907.09.02 1
  • 1907.02.24 1
  • 1907.09.14 1
  • 1907.03.03 1
  • 1907.09.29 1
  • 1907.03.10 1
  • 1907.10.14 1
  • 1907.11.09 1
  • 1907.03.17 1
  • 1907.12.18 1
  • 1907.11.19 1
  • 1907.03.26 1
  • 1907.11.05 1
  • 1908.10.04 1
  • 1908.09.18 1
  • 1908.09.23 1
  • 1908.09.01 1
  • 1908.09.09 1
  • 1908.11.08 1
  • 1908.11.25 1
  • 1908.02.24 2
  • 1908.03.01 1
  • 1908.02.10 2
  • 1908.02.16 1
  • 1908.02.02 1
  • 1908.01.25 1
  • 1908.01.18 1
  • 1908.10.10 1
  • 1908.03.08 1
  • 1908.10.18 1
  • 1908.03.15 1
  • 1908.11.15 1
  • 1908.03.22 1
  • 1908.01.12 1
  • 1908.03.29 1
  • 1908.09.06 1
  • 1908.04.05 1
  • 1908.09.13 1
  • 1908.04.12 1
  • 1908.09.19 1
  • 1908.04.24 1
  • 1908.09.30 1
  • 1908.04.30 1
  • 1908.10.07 1
  • 1908.05.04 1
  • 1908.10.15 1
  • 1908.05.10 1
  • 1908.10.29 1
  • 1908.05.17 1
  • 1908.11.12 1
  • 1908.08.26 1
  • 1908.11.22 1
  • 1908.08.31 1
  • 1908.12.03 1
  • 1908.01.04 1
  • 1908.12.06 1
  • 1908.04.29? 1
  • 1909.12.05 1
  • 1909.11.11 1
  • 1909.10.12 2
  • 1909.11.01 1
  • 1909.09.11 1
  • 1909.10.02 1
  • 1909.04.13 1
  • 1909.04.14 1
  • 1909.04.04 1
  • 1909.04.08 1
  • 1909.03.29 1
  • 1909.03.18 1
  • 1909.02.14 1
  • 1909.12.17 1
  • 1909.04.19 1
  • 1909.12.30 1
  • 1909.04.25 1
  • 1909.10.01 1
  • 1909.04.28 1
  • 1909.10.08 1
  • 1909.05.02 1
  • 1909.10.16 1
  • 1909.05.06 1
  • 1909.11.04 1
  • 1909.05.08 1
  • 1909.11.24 1
  • 1909.05.16 1
  • 1909.11.30 1
  • 1909.05.20 1
  • 1909.12.12 1
  • 1909.09.08 1
  • 1909.12.19 1
  • 1909.11.27 1
  • 1909.03.22? 1
  • 1909.01.29 1
  • 1909.01.12 1
  • 1910.10.08 1
  • 1910.08.19 1
  • 1910.08.29 1
  • 1910.05.13 1
  • 1910.05.16 1
  • 1910.01.31 1
  • 1910.05.02 1
  • 1910.03.28 1
  • 1910.11.17 1
  • 1910.02.21 1
  • 1910.03.17 1
  • 1910.02.08 1
  • 1910.02.05 1
  • 1910.02.01 1
  • 1910.10.17 1
  • 1910.01.17 1
  • 1910.11.16 1
  • 1910.01.29 1
  • 1910.04.26 1
  • 1910.01.08 1
  • 1910.04.23 1
  • 1910.05.09? 1
  • 1911.04.04 1
  • 1911.01.10 1
  • 1911.05.15 1
  • 1911.09.14 1
  • 1911.04.24 1
  • 1911.05.07 1
  • 1911.02.12 1
  • 1911.02.13 1
  • 1911.02.07 1
  • 1911.02.11 1
  • 1911.02.05 1
  • 1911.02.01 1
  • 1911.01.23 1
  • 1911.01.20 1
  • 1911.02.18 1
  • 1911.04.14 1
  • 1911.02.25 1
  • 1911.05.01 1
  • 1911.03.01 1
  • 1911.05.14 1
  • 1911.03.04 1
  • 1911.06.30 1
  • 1911.03.24 1
  • 1911.10.05 1
  • 1911.03.26 1
  • 1911.01.17 1
  • 1911.04.10 1
  • 1911.12.09? 1
  • 1911.01.09? 1
  • 1911.01.19 1
  • 1961.11.11 1
 • Sted
  • Bergen 1
  • Berlin 63
  • Berlin W 1
  • Kristiania 110
  • Kristiania 0 1
  • Stavanger 2
  • Valevåg 8
 • Valens stedsangivelse
  • 16 nov. [1910] Busstag. [Bededag] Berlin W 50Ansbacherstr. 42-43 b/ Frau Wunsch 1
  • Ansbacher Str. 42-43 B/Wunsch Berlin W
   [p. 20.11.10, må være i gal konvolutt; trolig fra mai] 1
  • Ansbacher Str. 42-43 b) Wunsch Berlin W [Poststemplet 16.5.1910] 1
  • Bergsliensgt 11 iii Kristiania 24de febr 08 1
  • Berlin 1 mai 1911 1
  • Berlin 1 mars [1911] 1
  • Berlin 15 mai 1911 1
  • Berlin 18 febr. 1911 1
  • Berlin 24 april 1911 1
  • Berlin Danckelmann Str. 49 Charlottenburg 12 okt. [1909] 1
  • Berlin W 1
  • Berlin W 14 april 1911 1
  • Berlin W 17 nov 1910 1
  • Berlin W 17 okt 1910 1
  • Berlin W 19 jan. 1911 1
  • Berlin W 2 mai 1910 1
  • Berlin W 20 jan. 1911 1
  • Berlin W 26 mars 1911 1
  • Berlin W 4 mars 1911 1
  • Berlin W 5 febr. 1910 1
  • Berlin W 50 1 febr. 1910 [skal være 1911] 1
  • Berlin W 7 mai 1911 1
  • Berlin W Søndag 12 febr. 1911 1
  • Berlin W Søndag 23 jan. 1911 1
  • Berlin W søndag 24de mars [1911] 1
  • Berlin W. Søndag 5te febr. 1911 1
  • Berlin W50 Ansbacher Str. 42-43 b/ Wunsch 4 april 1911 1
  • Berlin W50 Ansbacherstr 42-43 b/ Frau Wunsch [Merket 10.4.1911] 1
  • Berlin tirsdag 7 febr. 1911 1
  • Charlottenburg 12 dec. 1909. 1
  • Charlottenburg 16 okt 1909 1
  • Charlottenburg 17 dec. 1909. 1
  • Charlottenburg 17 jan 1910 1
  • Charlottenburg 17 mars 1910 1
  • Charlottenburg 19 dec 1909 1
  • Charlottenburg 21 febr. 1910. 1
  • Charlottenburg 24 nov. 1909 Danckelmann Str. 52 iii 1
  • Charlottenburg 27 nov. 1909. 1
  • Charlottenburg 28 mars 1910 1
  • Charlottenburg 29 jan 1910. 1
  • Charlottenburg 30 dec. 1909. 1
  • Charlottenburg 31 jan 1910 1
  • Charlottenburg 4 nov. 1909 Danckelmanns Str. 52 iii 1
  • Charlottenburg 5 dec. 1909. 1
  • Charlottenburg 8 jan. 1910 1
  • Charlottenburg Pestalozzi Str. 87 iii P. Gartenhaus 1 febr. 1910 1
  • Charlottenburg søndag 23 april 1910 1
  • Charlottenburg tirsdag 26 apr. 1910 1
  • Danckelmanns Str. 49 Charlottenburg Berlin [beg. av oktober 1909] 1
  • Danckelmanns Str. 52 iii Chlt.burg 1 nov. 1909. 1
  • Dankelmann Str. 49 Charlottenburg 8-10-09 1
  • Dankelmann Str. 52 III Charlottenburg30 nov. 09 1
  • Kr.ia 16 mai 1909 1
  • Kr.ia 25de april 1909 1
  • Kra 14 april 1909 1
  • Kra 6 mai 1909 1
  • Kra 8 mai 1909. 1
  • Kra [p. 28.4.09] 1
  • Kria. 19 april 1909 1
  • Kristiania 1 mars 08 1
  • Kristiania 10 feb 08. 1
  • Kristiania 10 juni 07. 1
  • Kristiania 10 mai 1908 1
  • Kristiania 11 nov. -06 1
  • Kristiania 12 april 1908 1
  • Kristiania 12 jan. 08 1
  • Kristiania 12 nov. 1908 1
  • Kristiania 13 april 1909. 1
  • Kristiania 13 sept. 1908 1
  • Kristiania 14 april -07. 1
  • Kristiania 14 febr 1909 1
  • Kristiania 14 sept. 07 1
  • Kristiania 15 juni -07. 1
  • Kristiania 15 mars [1908] 1
  • Kristiania 15 nov. 1908 1
  • Kristiania 16 feb. 08 1
  • Kristiania 16de dec. 06 1
  • Kristiania 17 mai 1908 1
  • Kristiania 17 okt. 1906 1
  • Kristiania 18 jan. 08 1
  • Kristiania 18 mars 1909. 1
  • Kristiania 19 nov. -06 1
  • Kristiania 2 feb. 08 1
  • Kristiania 2 febr. [1907] 1
  • Kristiania 2 juni 1907 1
  • Kristiania 2 mai 1909. 1
  • Kristiania 2 sept 07. 1
  • Kristiania 20 mai 1909 Kristi himmelfartsdag 1
  • Kristiania 20 okt. 07 1
  • Kristiania 21 april 1907 1
  • Kristiania 22 mai -07. 1
  • Kristiania 22 mars 08 1
  • Kristiania 22 nov. 1908 1
  • Kristiania 22de febr. -07 1
  • Kristiania 23 sept 1908 1
  • Kristiania 24 april 08 1
  • Kristiania 25 jan. 08 1
  • Kristiania 25 nov. 1908 1
  • Kristiania 25 okt. 1906 1
  • Kristiania 25 sept. 06 2
  • Kristiania 25 sept. [1907] 1
  • Kristiania 26 mars 07. 1
  • Kristiania 27de mai 1907 1
  • Kristiania 28 april 1907 1
  • Kristiania 29 mars 08 1
  • Kristiania 29 mars 1909. 1
  • Kristiania 29 october 1906 1
  • Kristiania 29 okt. 1908 1
  • Kristiania 29 sept. 07. 1
  • Kristiania 3 dec. 1908 1
  • Kristiania 3 mars -07 1
  • Kristiania 3 sept. 06 1
  • Kristiania 30 apr. 1908 1
  • Kristiania 30 sept 1908 1
  • Kristiania 30 sept. 06 1
  • Kristiania 31 aug. 1908 1
  • Kristiania 4 april 1909 1
  • Kristiania 4 febr. 07 1
  • Kristiania 4 jan. 1908 1
  • Kristiania 4 mai 1908 1
  • Kristiania 4 okt. 1908 1
  • Kristiania 4 sept 07. 1
  • Kristiania 5 april 1908 1
  • Kristiania 5 nov. 1906 1
  • Kristiania 6 april -07. 1
  • Kristiania 6 des. 1908 1
  • Kristiania 6 oktober, søndag [1907] 1
  • Kristiania 7 okt. 1908 1
  • Kristiania 8 mars 1908 1
  • Kristiania 8 nov. 1908 1
  • Kristiania 9 juni -07. 1
  • Kristiania 9 sept. 1908 1
  • Kristiania Søndag 14 okt. 07Søndag var 13. oktober. 1
  • Kristiania mandag 10 dec. -06 1
  • Kristiania mandag 13de mai -07. 1
  • Kristiania mandag 19 sept. [skal være november 1907]. 1
  • Kristiania mandag 22de okt -06. 1
  • Kristiania mandag 3 dec. -06 1
  • Kristiania onsdag 28 nov. 1906 1
  • Kristiania skjærtorsdag 1909 [P. 8.4.09] 1
  • Kristiania søndag 10 mars -07 1
  • Kristiania søndag 10 okt. [1908] 1
  • Kristiania søndag 18 okt. 1908 1
  • Kristiania søndag 19 sept. 1908 1
  • Kristiania søndag [poststemplet 17.3.07] 1
  • Kristiania søndag [poststemplet 24.2.08] 1
  • Kristiania tirsdag 5 nov. 07. 1
  • Kristiania tirsdag 9 nov. 07 (lørdag) 1
  • Kristiania torsdag 15 okt. 1908 1
  • Kristiania torsdag [poststemplet 18.9.08] 1
  • Kristiania, søndag 24 febr. -07 1
  • Lørdag 11 febr. 1911 1
  • Min adr er ogsaa: Königliche Hochschule für Musik. Charlottenburg.Danckelmann Str. 52 III Charlottenburg 11 nov. 09 1
  • Parkveien 2 iv 29 jan 1909 1
  • Parkveien 2 iv Kristiania 6 sept. 1908 1
  • Pestalozzi Str. 87. Gartenhaus b/Speer Charlottenburg 8 febr. 1910 1
  • Rosenborggd. søndag 5te mai 1907. 1
  • Solbakken 17 april [1906] 1
  • Solbakken 31.4 [1904] 1
  • Studenterhjemmet 17-9-06 1
  • Valevaag 11 sept. 1909 1
  • Valevaag 12 jan 1909 1
  • Valevaag 14 sept. 1911 1
  • Valevaag 28 aug. 1906 1
  • Valevaag 8 sept. 09 1
  • Valevaag, Søndhordland 19 aug 1910 1
  • Valevaag, Søndhordland [Merket 5 oktober 1911] 1
  • [Berlin, p. 10.1.11] 1
  • [Kort p. Berlin 13.2.11] 1
  • [Kort p. Kristiania 1.9.08] [Motiv: E. Munch: Vaar.] 1
  • [Kort p. Valevaag 29.8.10] 1
  • [Kort stemplet Bergen 26.8.08] 1
  • [Kort stemplet Charlottenburg 1 okt. 1909.] 1
  • [Kort stemplet Charlottenburg 12.10.09] 1
  • [Kort stemplet Kristiania 18 dec. 07] 1
  • [Kristiania våren 1909] 1
  • [Mrk. Ant. Berlin 1910, skal være januar 1911] 1
  • [Mrk. Desember 1912, skal være desember 1911] 1
  • [P. Berlin 14.05.11] 1
  • [P. Berlin 17.1.11] 1
  • [P. Berlin 25.2.11] 1
  • [P. Berlin 8.10.10] 1
  • [Postkort stemplet Berlin 30.06.11] 1
  • [Poststemplet 10.2.1908] 1
  • [Trolig våren 1908] 1

Brev